World Zionist Organization

"בית העם" - בית מדרש ציוני

"בית העם" הינה תכנית חדשנית , שפותחה ע׳י המחלקה לפעילות בתפוצות ,המעודדת שיג ושיח רלוונטי בנושא הזהות הציונית והיחס למדינת ישראל.
אנו מגישים לכם מבחר ״טעימות״ בשלל הנושאים המוצעים לכם במסגרת ״בית העם״.

המעוניינים בהפעלת התכנית וקבלת פרטים נוספים יוכלו לפנות לרכזת "בית העם" תמרה שגס Tamaras@wzo.org.il

 

מנהיגות מקרוב ומרחוק | חוברת למדריכים

יצחק רבין ז"ל

סוגיות זהות עם חנוך פיבן

אוהל העם -מחאה חברתית בישראל:

חינוך

רפואה

דיור

חגים:

ראש השנה

חנוכה

טו בשבט | חוברת למדריכים

פסח