World Zionist Organization

"הרצל חוזר"

להורדת הסרטון (קובץ mp4)   להורדת המדריך

מדריך/ שליח יקר:
לפניך סרטון קצר, בן 7 דקות- "הרצל חוזר".

למי הוא מתאים- הסרטון מתאים להקרנה בפני קהלים שונים: בני נוער, חיילים, סטודטים, ומבוגרים.

עלילת הסרטון- בסרטון חוזר הרצל לרגע קט אל העולם, ומגלה שמדינת ישראל קמה. הוא מתרשם מאד מהשגיה, אך מגלה גם את הקשיים המלווים את קיומה, שלא הופיעו בחזונו. הרצל פוגש ישראלים ברחוב, מתרשם מדבריהם, ומחליט לבדוק האם ההחלטה ההסטורית של הקונגרס הציוני העולמי, להקים בית לעם היהודי בארץ ישראל, הייתה החלטה נכונה.

לאחר הצפיה בסרטון, אנחנו מזמינים אותך לקיים דיון עם הצופים. אנו מציעים לך כמה שאלות מנחות לדיון, שפתוח כמובן גם לשאלות משלך. בהצלחה!!

  1. מה את/ה היית בוחר? האם המקום הנכון להקים בו מדינה לעם היהודי הוא ארץ ישראל, או מקום אחר על פני הגלובוס היה עדיף? מדוע? נמק את בחירתך.
  2. האם העם היהודי היה מצליח לממש את חלומו למדינה משלו ולחיים יהודיים שלמים, באופן משביע רצון גם במקום אחר שאינו ארץ ישראל? (האם ניתן לקיים חיים יהודיים מלאים מחוץ לגבולות ארץ ישראל? / האם יהודים החיים בתפוצות מגשימים פחות את יהדותם מיהודי מדינת ישראל?)
  3. האם ניתן למצוא הבדלים ניכרים לעין בין העמדות שמועלות בסרט על ידי ישראלים ילידי הארץ (צברים) לבין המרואיינים האחרים שמקום הולדתם בחו"ל? האם יש הבדל כלשהו ב"מנגינה" (בהתלהבות/בתשוקה) שלהם ביחס לארץ ישראל? מהם ההבדלים? מדוע לדעתך הם קיימים?
  4. האם מדינת ישראל היא המרכז היהודי החשוב בעולם? האם היא צריכה להיות המרכז היהודי החשוב מכולם?
  5. יש האומרים כי מדינת ישראל חשובה להמשך קיומם של התפוצות היהודיות בעולם, לא פחות ממה שהתפוצות היהודיות חשובות להמשך קיומה של מדינת ישראל. האם אתה מסכים עם טענה זה? נמק.
  6. האם עלינו לשאוף לכך שכל יהודי התפוצות יעלו לישראל ויחיו בה? נמק.
  7. האם כמו שמציע אחד המרואיינים בסרטון, היה טוב אם הייתה לנו "מדינה רזרבה"? אפשר לארגן לעצמנו אחת כזאת?
  8. לו יכולת לפגוש באופן אישי את הרצל, חוזה המדינה - מה היית מספר/ת לו? שואל/ת אותו?
  9. איזה שם אחר היית מציע לסרטון?

 

 

בכל שאלה ניתן לעמוד בקשר עם אראלה: ErellaG@wzo.org.il